Onrecht moet buigen

Met een behuild gezicht zat ik op de bank. Onze jongste zoon kwam net uit school en zag mij zitten. Hij schrok: “Mam wat is er gebeurd?” Ik verzekerde hem er direct van dat hij zich geen zorgen moest maken. De aftiteling van de film waarnaar ik gekeken had, rolde over het televisiescherm. Opnieuw kwam er een golf van bewogenheid over me en weer begon ik te huilen.
Een uur daarvoor was ik op de bank geploft met een glas drinken en een cracker. Even een moment van ontspanning, voordat ik de aardappels op zou zetten en me zou voorbereiden op de bijeenkomst van die avond. Ik zette de televisie aan en werd direct gegrepen door de film Spijt, een verfilming van het gelijknamige boek, geschreven door Carry Slee. Een film over de impact en de gevolgen van pesten. Ik werd als het ware in de film gezogen en ik had de indruk dat Jezus naast me stond.
Ik leefde mee met Jochem, een stevige jongen die op zijn zwakste plek gepakt werd. Ik voelde de onmacht van een klas die als ze opgestaan waren, de macht hadden het onrecht te buigen. Maar ook de drie klasgenoten van Jochem die hem manipuleerden, kleineerden en vernederden, gingen me aan het hart.
Zoveel mensen die gevangen zaten in hetzelfde web. Allen probeerden te overleven, alleen Jochem overleefde in deze film niet. Hij kon er niet meer tegen. Het pesten stopte, maar de prijs was hoog. Een zoon, een getalenteerde jongen, stapte uit het leven. Het lukte hem niet meer om zijn waardevolle leven op waarde schatten, omdat hij keek door de ogen van zijn belagers. Ik neem het hem niet kwalijk, maar boos ben ik wel. Boos op de macht die hier achter zit. In dat ene uur ervoer ik ook het hart van de Vader voor alle betrokkenen.
Ik hoor vaak de vraag: ‘Had God dit niet kunnen stoppen?’ Laten we goed onthouden dat God dit nooit heeft gewild en dat Hij er alles aan deed om het stoppen. Hij heeft gesproken in de harten, in de gedachten, in het geweten, maar de mensen drukten Zijn spreken weg. De angst, de pijn, de haat, het idee niet bij machte te zijn iets aan dit geweld te doen, overschreeuwde Zijn stem. Achteraf zien we dat er uitwegen waren, maar we gingen de weg van ons eigen inzicht en handelden vanuit onze eigen bevindingen.
God zegt het in Zijn woord: We hebben te strijden tegen overheden, machten, krachten en boze geesten. Ook daarin ervoer ik Gods Vaderhart. Er borrelde in mij zo’n verbolgenheid op, zo’n heilige boosheid tegen de boze invloed achter het pesten.
Jezus zegt: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.’
In het pesten zie je het gezicht van de duivel. Maar ik weet ook dat de kop van de duivel vermorzeld is door Jezus aan het kruis. Het onrecht moet buigen voor Hem. En Hij roept jou en mij op om op te staan voor hen die gevangen zitten in dat onrecht. Of je nou een Jochem bent, één van pesters of een klasgenoot, nooit mogen we toegeven aan dit kwaad. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en niet luisteren naar de angst, de pijn, de haat of de onmacht, maar luisteren naar de stem van de goede Herder die zegt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben, een overvloedig leven.

Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft, want de Heere heeft mijn luide geween gehoord. De Heere heeft mijn smeken gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand; zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd.
Psalm 5:9-11

Heere, help mij niet te buigen voor het onrecht, maar op te staan en Uw stem van gerechtigheid te laten horen. Help mij om sterk en moedig te zijn, om Uw overvloedige leven door te geven in deze wereld. Amen.

By |2017-06-19T14:00:52+00:00juni 19th, 2017|Refresh|1 Comment

One Comment

  1. Martine Sonneveld 25 juni 2017 at 19:14 - Reply

    Beste Erica,

    Dank voor je persoonlijke reactie op dit pijnlijke verhaal. Sinds kort weet ik me geroepen om te gaan staan voor hen die gevangen zitten in onrecht. Ik overweeg om naar de conferentie te gaan van ‘There is more!’ in september, om als pionier in Gods Koninkrijk te leren ‘staan & strijden’ voor waarheid en recht. Ik verlang ernaar om door de kracht van de Heilige Geest mensen vrij te zetten.

Leave A Comment

X